Álláskeresőknek munkaadóknak

Regisztrációjuval most értékes SAP szakkönyvet nyerhet!

Az oldal használatának feltételei

SAPjobs.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


A Szolgáltató a Weboldal érvényes jelen működési rendje szerint biztosítja a hirdetésre vonatkozó keresési és kapcsolódási, hirdetési lehetőségeket.


1. A szerződés létrejötte Álláskereső felhasználókkal


1.1.1. A szerződés az Álláskereső felhasználókkal a regisztrálással jön létre.

1.1.2. A regisztráció során az Álláskereső felhasználók az alábbi személyes adatokat kötelesek megadni:

a. Vezetéknév, Keresztnév;
b. E-mail cím
c. Jelszó

1.1.3. Az Álláskereső az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatai az Adatfeldolgozóhoz továbbításra kerüljenek. A regisztráció során gyűjtött személyes adatokat az Adatkezelő semmilyen esetben sem továbbítja, illetve nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél számára. Az Álláskereső a regisztrációval hozzájárulását adja személyes adatainak ingyenes tárolására, valamint adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelő kezelésére.

1.2. Álláskeresői önéletrajzok feltöltése és kezelése

1.2.1. A regisztrációt követően az Álláskeresőnek lehetősége van önéletrajzát a Weboldal adatbázisában elhelyezni. 

1.2.2. Kizárólag az Álláskereső dönt arról, hogy milyen személyes és egyéb adatokat kíván közölni önéletrajzában.
Az Álláskereső döntése szerint a feltöltött önéletrajz státusza lehet:

- Látható vagy publikus (bárki láthatja)
- Nem látható (csak az Adatkezelő alkalmazottai láthatják)
- Törölt (a rendszerből az összes adat véglegesen törlődik, miután a törlés gomb megnyomását követően megkapott e-mailben a Felhasználó rákattint a törlést megerősítő linkre)
1.2.3. Önéletrajzának feltöltésével az Álláskereső hozzájárul ahhoz, hogy személyes és egyéb adataival hozzájárulásának, az Adatkezelő adatvédelmi politikájának és az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az alábbi adatkezelési műveleteket végezze: rögzítés, rendszerezés, tárolás, felhasználás, az 1.2.5 pont szerinti továbbítás, hozzáférhetővé tétel, zárolás, törlés és megsemmisítés. 

1.2.4. Önéletrajzát és egyéb pályázati dokumentumait az Álláskereső bármikor saját kezűleg módosíthatja, frissítheti és törölheti. 

1.2.5. Önéletrajzát az Álláskereső hozzájárulása alapján az Adatkezelő továbbítja, illetve hozzáférhetővé teszi a vele szerződéses kapcsolatban álló Álláshirdető cégek számára, amennyiben az Álláskereső adatai, a Weboldalon történő önéletrajz kitöltés vagy saját szerkesztésű önéletrajz feltöltés során megadott információi alapján Álláskereső igényli azokat (Adattovábbítás).

 

1.3. A szerződés létrejötte Álláshirdető felhasználókkal (továbbiakban Megrendelő)

1.3.1. A Szerződés a Megrendelőkkel internetes regisztráción keresztül jön létre.

Az internetes regisztráció során Megrendelő az alábbi adatokat köteles megadni:

• Cég típusa
• Kapcsolattartó személy vezetékneve, keresztneve
• Cég neve
• Cég bejegyzett székhelye: ország, megye, város
• Cég telefonszáma, faxszáma
• E-mail cím
• Belépéshez használt jelszó
• Számlázási cím

1.3.2. Internetes regisztráció esetén Megrendelő a Weboldalon elhelyezett regisztrációs űrlap kitöltésével és a Keretszerződés elfogadásával kezdeményezi a szerződéses viszonyt.

Az internetes regisztráció esetében Megrendelő hirdetői fiókja inaktív státuszba kerül. Szolgáltató adatkezelő alkalmazottai aktiválják a hirdetői fiókot, melynek során szükség szerint kapcsolatba léphetnek Megrendelővel.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltatónak joga van visszautasítani a hirdetői fiók aktiválását, és törölheti az online regisztrációt.
Szolgáltató az aktiválás során mérlegeli a regisztráció komolyságát, ellenőrzi a megadott adatok valóságtartalmát és előzetes szerződéses kapcsolatát Megrendelővel. 

1.3.3. A Szerződés a Megrendelő hirdetői fiókjának aktiválásával jön létre.

2. A szolgáltatás igénybevételének általános feltételei

2.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő által közölt adatokat a hirdetői fiók aktiválásakor vagy a szolgáltatási idő alatt bármikor ellenőrizze. Amennyiben az Üzleti Feltételek elfogadásához, vagy az Egyedi Szerződés megkötéséhez szükséges adatokat Megrendelő nem, vagy hamisan adja meg és ez Szolgáltató tudomására jut, úgy a Szolgáltató a megrendelést érvénytelennek tekinti. Megrendelő kötelezettséget vállal a vonatkozásban, hogy az adataiban bekövetkező lényeges változásokat Szolgáltatóval haladéktalanul közli és hirdetői fiókjában módosítja azokat. Szolgáltató a hamis adatok jogszerű felhasználásából vagy a Megrendelő által időben nem közölt adatváltozásból származó károkért felelősséget nem vállal.

2.2. A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a szerződéses kapcsolat során a tudomására jutott Megrendelői adatokat titokként kezeli és ezt a foglalkoztatott munkavállalóira nézve is kötelezettségként írja elő.

2.3. Megrendelő a szolgáltatás igénybevételét, használatát másnak át nem engedheti és nem jogosult az Egyedi Szerződés megkötésével vagy Üzleti Feltételek elfogadásával az őt megillető jogokat részben vagy egészében harmadik személyre átruházni.
Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért és megrendelésekért, amelyet a Szolgáltató által részére rendelkezésre bocsátott hirdetői fiókjában elvégez. Megrendelő Hirdetői fiókját csakis az általa megadott jelszavával használhatja.

3. A hirdetés jogszerűsége 

3.1. Megrendelő felelősséget vállal a vonatkozásban és egyben kijelenti, hogy meggyőződött arról, hogy hirdetése mindenben teljes mértékben megfelel a hatályos jogszabályoknak, így különösen a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvénynek és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXXVI. törvénynek, a reklámetikai kódexnek, továbbá nem sérti jogellenes módon harmadik személyek érdekeit. 

3.2. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy nem jelenteti meg azokat a bannereket, hirdetéseket vagy cégbemutatókat, amelyek jellege, tartalma, megjelenése, minősége ellentétes a weboldal arculatával, szemléletével vagy a megjelenés jogszabályba vagy a reklámetikai kódex rendelkezéseibe ütközik, illetve ha a Szolgáltató üzleti érdekeit sérti. 

3.3. Szolgáltató nem vállal felelősséget a hirdetések, cégbemutatók, bannerek tartalmáért és ezek megjelenésének bármilyen jogkövetkezményeiért. A hirdetések alapján létrejövő jogviszonyoknak Szolgáltató nem alanya. Szolgáltató érti jelen bekezdés alatt különösen a hirdetések sikeres megjelenése hatására létrejövő jogviszonyokat, és a hirdetések jogszabályellenes megjelenése hatására létrejövő egyéb jogviszonyokat.
3.4. A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely

- jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
- nem illeszkedik a Weboldal tartalmához (nem SAP- val kapcsolatos álláshirdetés);
- szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
- erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
- félelemérzetet kelt;
- amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat vásárlásra ösztönözzék;
- pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul);
- indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatot tartalmaz;
- a sapjobs.hu megítélése szerint sértheti a sapjobs.hu, a sapjobs.hu üzleti partnerei vagy a sapjobs.hu szolgáltatásai felhasználóinak jogait;
- spam hirdetésnek minősül.

Spam hirdetésnek minősül minden:

- Konkrét pozíciónév meghatározása nélküli álláshirdetés
- 30 szónál rövidebb, a pozíció leírását nélkülöző
- A leendő munkatársak feladatainak és képességeinek leírását nélkülöző, kézzelfogható követelményeket nem megfogalmazó hirdetés

3.5. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a Megrendelő felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

4. Az álláshirdetés megjelenése

4.1. Az álláshirdetés publikálásának napja a hirdetés elkészítésének napja. A hirdetés a publikálás napjától kezdve a hirdetésben megadott jelentkezési határidőig lesz a sapjobs.hu-n látható.
Megrendelőnek lehetősége van hirdetésének lejárati idejét korlátlan számban változtatni.

Álláshirdetések duplikálása tilos.

4.2. Eseti hirdetők egy hirdetést adhatnak fel, melynek tartalmát egyszer, lejárati idejét korlátlanul módosíthatják. Ha ettől eltérően kívánnak módosítani a hirdetés tartalmán, azt Szolgáltatónak a support@sapjobs.hu e-mail címen jelzik.

5. A Szolgáltató kötelezettségei:

5.1. Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő részére az alábbi lehetőségeket biztosítja:


- Álláshirdetések elhelyezésére a http://www.sapjobs.hu oldalon;
- Munkavállalók által feltöltött Önéletrajzok böngészésére, használatára.

5.2. A Szolgáltató kifejezetten tájékoztatja a megrendelőt, hogy a rendszer használata során birtokába kerülő önéletrajzok személyes adatokat tartalmaznak. A személyes adatokat kizárólag saját felelősségére, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. rendelkezéseinek betartásával használhatja. Az adatvédelmi törvény rendelkezései szerint a Megrendelő a személyes adatokat kizárólag a személyes adat tulajdonosától kapott hozzájárulással jogosult használni. A Megrendelő által jogosulatlan adatkezelésből eredő bármilyen nemű károkozásért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

6. A munkavállalók adatbázisának használata

6.1. Szolgáltató biztosítja Megrendelő részére a munkavállalók által önkéntesen és térítés nélkül kitöltött, szakmai jellegű, név és egyéb személyes adatok nélküli „önéletrajz-adatbázis” használatát, illetve a pályázókkal való kapcsolatfelvétel lehetőségét.

6.2. Szolgáltató nem vállal felelősséget az „önéletrajz-adatbázisban” feltüntetett adatok tartalmáért, illetve a valóságnak való megfeleléséért.

6.3. Megrendelő az „önéletrajz-adatbázist” illetve az abból letöltött adatokat kizárólag saját munkaerő szükségletének kielégítése érdekében, (kivéve, ha harmadik személy megbízásából, engedéllyel végez munkaerő-kölcsönzési vagy magán munkaerő-közvetítői tevékenységet) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek betartásával használhatja. Megrendelő az adatokat sem térítés mellett, sem térítés nélkül harmadik személy részére nem adhatja tovább, és nem használhatja harmadik személyek munkaerő szükségletének kielégítése érdekében. Megrendelő köteles gondoskodni az általa letöltött adatok védelméről vagy felhasználás utáni megsemmisítéséről.

7. A díjazás és számlázás alapelvei

7.1. Szolgáltató az egyes szolgáltatás-típusok alapul vételével, azok elemei felhasználásával képzett szolgáltatás-csomagok árát – a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi árszabályozás rendelkezései figyelembe vételével – szabadon állapítja meg.

 

7.2. Az oldalon megrendelt bármilyen termék vagy csomag egyszeri megrendelésnek minősül.
8. Vis maior

 

8.1. Szolgáltató mindent megtesz a szolgáltatás mindenkori hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében. Szolgáltató jelen szerződés alapján nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdekkörén kívül eső meghibásodásából vagy elégtelenségéből adódtak.

8.2. Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (Vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét.

 

9. A szerződés felmondásának szabályai

9.1. Amennyiben a szolgáltatások megrendelését és a szerződéses jogviszony létrejöttét követően akár Megrendelő, akár Szolgáltató részéről a szerződéstől való elállás igénye merül fel, szerződő felek a következő irányelveket alkalmazzák:

9.2. Szolgáltató kötelezettséget vállal a szolgáltatások szerződés szerinti teljesítéséért. Késedelem vagy a szerződéses feltételeknek nem megfelelő szolgáltatás esetén (kivéve Vis maior) Szolgáltató kiköti az alternatív szolgáltatást vagy időpontot és a szolgáltatás meghosszabbítását.

9.3. A szerződést kizárólag a másik félhez tértivevényes küldeményként intézett, írásbeli nyilatkozattal lehet felmondani. Az egyszeri megrendelésnek minősülő termékek utólagos felmondására nincs lehetőség.

9.4. Megrendelő felmondása esetén Megrendelő köteles Szolgáltatónak megtéríteni valamennyi már teljesített szolgáltatás ellenértékét, annak a szerződés időtartamára tekintettel megállapított kedvezményével együtt.

9.5. Határozott idejű szerződést a Megrendelő a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő előzetes írásbeli felszólítása ellenére a Szolgáltató 15 napon belül szerződésszegését nem orvosolja. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondó nyilatkozatnak a Szolgáltatóhoz történt megérkezés időpontjában szűnik meg.

9.6. A határozott idejű szerződést a Szolgáltató, a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Szolgáltató előzetes írásbeli felszólítása ellenére a Megrendelő 15 napon belül szerződésszegését nem orvosolja. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondó nyilatkozatnak a Megrendelőhöz történt megérkezés időpontjában szűnik meg.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Szerződő Felek jelen általános szerződési feltételben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseket magukra nézve kötelezőnek ismerik el.